Film- en schrijfbijeenkomst

Op 21 mei was ik aanwezig in het Gouverneurshuis te Heusden Vesting om vragen te beantwoorden over de palmolieindustrie, ontbossing en biobrandstoffen.

In Indonesië, Maleisie, Zuid-Amerika en andere tropische gebieden worden op grote schaal oerwouden gekapt voor de aanleg van palmolieplantages. In de Europese Unie wordt de helft van de geïmporteerde palmolie gebruikt voor de productie van o.a. biodiesel. Onacceptabel, vinden Orangutan Rescue, Palmolie.info en Rowena Goes Ape. Biodiesel is namelijk mede door de ontbossing slechter voor het milieu dan gewone diesel.

De drie organisaties nodigden daarom mensen uit voor een film- en schrijfbijeenkomst op 21 mei in Heusden Vesting. Tijdens die bijeenkomst werd een film vertoond en kon men een brief schrijven aan minister Kamp (Energie) en staatssecretaris Dijksma (Milieu) en hen vragen om in de Europese Unie te pleiten voor het afschaffen van het gebruik van palmolie in biobrandstoffen. In juni spreken zij namelijk met hun Europese collega’s over het biobrandstoffenbeleid tot 2030. Eerdere schrijfacties over andere thema’s hebben vaak grote invloed gehad op politieke besluiten.

Palmolie

Palmolie is wereldwijd verreweg de meest gebruikte plantaardige olie. Behalve in biobrandstoffen zit het in voedingsmiddelen, cosmetica en schoonmaakartikelen. Palmolie wordt geproduceerd op uitgestrekte plantages waar vaak grote stukken tropisch regenwoud voor worden gekapt. Alleen al in de Indonesische provincies Sumatra en Kalimantan is tussen 2000 en 2008 een gebied tien keer zo groot als Nederland gekapt, vooral voor palmolie.

Orang-oetans

De ontbossing heeft enorme gevolgen. Dieren als de orang-oetan en de Sumatraanse neushoorn verliezen door de ontbossing hun leefgebied en worden ernstig met uitsterven bedreigd. Opvangcentra voor deze dieren zitten overvol. Miljoenen mensen die van oudsher in het regenwoud hebben gewoond moeten hun traditionele leefwijze opgeven. De rook van de jaarlijks terugkerende bosbranden die worden aangestoken om het land geschikt te maken voor de plantages, heeft in 2015 geleid tot 100.000 vroegtijdige sterfgevallen.

Europees Parlement

Het afschaffen van palmolie in biobrandstoffen staat inmiddels al hoog op de Europese politieke agenda. Op 4 april nam het Europees Parlement een niet-bindende resolutie aan over palmolie en ontbossing. De Europese Commissie wordt gevraagd palmolie als biobrandstof voor 2020 af te schaffen. Europa is wereldwijd de drie na grootste importeur van palmolie en verreweg meeste palmolie komt via Nederland de EU binnen. Als minister Kamp tijdens de Milieu- en Energieraad op 19 en 26 juni eveneens zou pleiten voor de afschaffing van palmolie in biobrandstof, zou dat de druk op de Europese Commissie verder vergroten. Het is dus van belang om minister Kamp ervan te overtuigen dat het bijmengen van palmolie van biobrandstof onacceptabel is.

Frontera Invisible

Om de impact van de palmolie-industrie te illustreren, vertoonde de organisatie een korte film over de oprukkende palmolie-industrie in Colombia. Filmmaker Nico Muzi stelt deze film, die momenteel op filmfestivals over de hele wereld draait, ter beschikking.

Daarnaast was er een interview met Alexandra Vosmaer. Alexandra werkt in West-Kalimantan voor een opvangcentrum voor orang-oetans. De orang-oetans in dit centrum zijn bijna allemaal op de een of andere manier slachtoffers van de palmolie-industrie. Na de film en het interview konden de briefschrijvers met duidelijke aanwijzingen en voorbeelden, zelf hun oproep aan minister Kamp schrijven.

Schrijf mee!

Iedereen die de strijd aan wil gaan tegen de ontbossing door de palmolie-industrie was van harte uitgenodigd mee te schrijven. “Je hoeft geen wetenschappelijke achtergrond te hebben,” zegt de organisatie. “We stellen juist prijs op persoonlijke verhalen. Waarom vind jij het belangrijk dat de palmolie industrie een halt moeten worden toegeroepen?”

De schrijfbijeenkomst is een initiatief van Milieudefensie. Elders in het land zullen andere groepen eveneens schrijfbijeenkomsten houden. Op 15 juni zullen Rowena Goes Ape, Palmolie.info en Orangutan Rescue met Milieudefensie en andere groepen in Den Haag de brieven aanbieden aan minister Kamp.