CRIMETalk. Criminologisch Netwerk NL, Universiteit Utrecht

Gisteren gaf ik een CRIMETalk waarin ik uiteenzette waarom grootschalige tropische ontbossing (zoals ik die in de ecothriller Verkapt beschrijf) onder de crime ECOCIDE kan vallen.

Ecocide, een crime die oorspronkelijk in het Statuut van Rome (misdrijven tegen de vrede) was opgenomen maar in de finale versie sneuvelde. 

Tropische ontbossing is criminologisch relevant omdat er veel vormen van criminaliteit in verweven kunnen zijn, zoals oa: illegale ontbossing, landroof, verdrijving van de inheemse bevolking, verdrijven van dieren, schending van mensenrechten, beschadigen en vernietigen van de biodiversiteit, corruptie, witwassen, georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit.

Er zijn menselijke slachtoffers (inheemse bevolking, natuurbeschermers), maar ook niet-menselijke slachtoffer (dieren, biodiversiteit). De Groene Criminologie stelt mensen niet centraal, maar ziet hen als als deel van complexe ecosystemen waaronder ook dieren en de biodiversiteit vallen.

Uitgangspunt is het schadebeginsel. De schade die slachtoffers wordt toegedaan ook al is de activiteit die de schade veroorzaakte niet strafbaar gesteld.

Uit de reacties in de zaal bleek dat de criminologie helaas veel te weinig aandacht besteedt aan milieudelicten en milieuschade.