2e plaats Hall of Fame – ThrillZone leesclub

Het verslag van de Leesclub Verkapt staat online.

De redactie is overtuigd dat de bedoeling en de boodschap die Janneke Bazelmans met dit verhaal tracht over te brengen, volledig is gelukt. De waardering spreekt volledig uit de beoordeling die ze krijgt van haar lezers.

Door de deelnemers wordt een puntenwaardering over de zes belangrijkste facetten toegekend, over een schaal van 0 t/m 10. Dit geeft een realistischer, vollediger en nauwkeuriger beeld van de totstandkoming van de eindwaardering. Voor Verkapt van Janneke Bazelmans geldt de gemiddelde beoordeling per facet, zoals hieronder is weergegeven.

1. Spanning: 7,95
2. Plot: 8,86
3. Leesplezier: 8,86
4. Schrijfstijl: 8,82
5. Originaliteit: 9,18
6. Psychologie: 8,73

Gemiddelde puntenwaardering: 8,73

Tweede plek in de HALL OF FAME van THRILLZONE!

Link verslag Leesclub