Recente ontwikkelingen

Hieronder volgen recente ontwikkelingen (na publicatie Verkapt) mbt palmolie.

Resolutie Europees Parlement (4 april 2017)

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement – over palmolie en de ontbossing van regenwouden (2016/2222(INI)); Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, 11 maart 2017

Op 4 april nam het Europees Parlement een niet bindende resolutie aan over palmolie en ontbossing. Het pleit voor afschaffen van palmolie als biobrandstof en voor een wettelijke regeling voor duurzame palmolie. Voor degenen die niet van plan zijn de resolutie met bijlagen zelf te bestuderen, maar die wel wat meer willen weten, hier een artikel met de belangrijkste onderdelen.

De honger naar palmolie is niet te stillen, Eva Oude Elfering, NRC, 8 mei 2017.